Почетна

Добродошли на интернет презентацију Прекршајног суда у Зајечару

 

Прекршајни суд у Зајечару основан је за територију града Зајечара и општине Књажевц, Сокобања, Бор и Бољевац  са одељењима суда у Књажевцу, Сокобањи, Бору и Бољевцу. Отпочео је са радом 01.01.2010.године у складу са Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава и Закона о уређењу судова („Сл. Гласник Р. Србије“, бр. 116/08) и обавља свој рад у складу са Законом о прекршајима („Сл. Гласник Р.Србије“ бр.101/05, 116/08, 104/09 и 111/09). 


Прекршајни суд у Зајечару je пресељен 2013. године и налази се у улици Генерала Гамбете бр. 4 /IV , (бивша зграда Тимоградње).

Поштански број: 19000 Зајечар

   У циљу обезбеђивања објективног, правовременог и тачног обавештавања јaвности о раду суда и судским поступцима Прекршајни суд у Зајечару, дана 27.03.2013. године поставио је своју интернет страницу са доменом .

www.za.pk.sud.rs

   Обзиром да велики број грађана долази у контакт са прекршајима, постављањем ове презентације, желимо да омогућимо свим странкама и заинтересованим лицима да на што једноставнији начин дођу до информација везаних за прекршајни поступак, а ради остваривања и заштите права.

 


  Објављивањем Информатора о раду Прекршајног суда у Зајечару на нашем сајту са основним подацима о Прекршајном суду у Зајечару од значаја су за остваривање права грађана и презентацију организације рада суда у јавности.
...