Вести

  Датум - 08.05.2020

Важно обавештење COVID-19


 

  Правила понашања запослених и странака у Прекршајном суду у Зајечару.

 

  Донет је правилник понашања запослених и странака у Прекршајном суду у Зајечару 

 који важи по престанку ванредног стања
 а до окончања - престанка проглашења епидемије COVID-a 19

 Правилнк о понашању можете преузети овде као и са странице ИНТЕРНИ Акти суда.