Административно техничка служба

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧКА СЛУЖБА обавља дактилографске послове, послове разношења судске поште, обезбеђење суда, одржавање чистоће и сл. У оквиру ове службе систематизована су следећа радна места: Руководилац правосудне страже, правосудни стражар, записничар, дактилограф, достављач, возач и спремачица.