Адресар Прекршајних судова

 

Виши прекршајни суд

          Виши прекршајни суд за територију Републике Србије, са седиштем је у Београду. У одељењима изван седишта суда, у Новом Саду, Крагујевцу и Нишу, такође се суди и предузимају остале судске радње. Одлучује о жалбама на одлуке прекршајних судова.

Виши Прекршајни суд - Београд

Виши Прекршајни суд у Београду
За територију - Републике Србије

Назив суда Виши Прекршајни суд у Београду
Одељењa суда у Крагујевцу, Нишу и Новом Саду
Председник суда Зоран Пашалић
Контакт

Тимочка 15, Београд
телефон: +381 11 308-3403
факс: +381 11 308-3471 

е-маил: visi.prek.sud.bg@gmail.com
www: www.bg.vp.sud.rs

Виши Прекршајни суд одељење у Новом Саду

Виши Прекршајни суд одељење у Новом Саду

Назив суда Виши Прекршајни суд одељење у Новом Саду
Председник суда судија Мирјана Тукар
Контакт

Булевар Ослобођења 58, Нови Сад
телефон: +381 21 525-136
факс: +381 21 523-440

е-маил: visi.prek.sud.ns@gmail.com

Виши Прекршајни суд одељење у Крагујевцу

Виши Прекршајни суд одељење у Крагујевцу

Назив суда Виши Прекршајни суд одељење у Крагујевцу
Председник суда судија Миланка Димитријевић
Контакт

Tрг Слободе 3, Крагујевац
телефон: +381 34 335-796
факс: +381 34 331-939

е-маил: visi.prek.sud.кg@gmail.com

Виши Прекршајни суд одељење у Нишу

Виши Прекршајни суд одељење у Нишу

Назив суда Виши Прекршајни суд одељење у Нишу
Председник суда судија Љиљана Милић
Контакт

Војводе Путника ББ, Ниш
телефон: +381 18 513-663
факс: +381 18 282-246

е-маил: visi.prek.sud.ni@gmail.com

                Адресар Прекршајних судова А-Н        Адресар Прекршајних судова О-Ш