Информатор о раду

ИНФОРМАТОР О РАДУ
ПРЕКРШАЈНОГ СУДА У ЗАЈЕЧАРУ 

Информатор о раду Прекршајног суда у Зајечару представља годишњу публикацију, која садржи релевантне податке о надлежностима, организационој структури и функционисању Прекршајног суда , као и податке од значаја за садржину, обим и начин остваривања права заинтересованих лица на приступ информацијама од јавног значаја у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја.

Информатор ће редовно бити ажуриран уношењем измена и допуна у садржају и подацима које ова публикација пружа. Исти се бесплатно може добити у штампаном облику у седишту Суда, ул. Генерала Гамбете 44/V на инфо пулту суда и преузимањем у електронском облику са званичне интернет презентације Прекршајног суда у Зајечару

За тачност и потпуност података које Информатор садржи одговоран је председник Прекршајног суда у Зајечару Жељка Петровић који у име Прекршајног суда у Зајечару поступа по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја.

 

Преузимање информатора за 2022. годину у .pdf формату

 

Архива Информатора Прекршајног суда у Зајечару.