Интерни акти суда

 

ФИНАНСИЈСКO УПРАВЉАЊE И КОНТРОЛA ПРЕКРШАЈНОГ СУДА У ЗАЈЕЧАРУ

 

       -------------------------------------------------------------------------------

ОРГАНИЗАЦИЈА И РАД ПРЕКРШАЈНОГ СУДА У ЗАЈЕЧАРУ ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

      -------------------------------------------------------------------------------

     

      Одлука о именовању лица за заштиту података о личности

      Систематизација радних места у Прекршајном суду у Зајечару - измена

      Систематизација радних места у Прекршајном суду у Зајечару

      Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места  Прекршајног суда у Зајечару

      Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

      Правилник о начину обављања поступка јавне набавке 2020. год.

 

 

Архива докумената из предходних година