Надлежност / Одељења суда

Надлежност Прекршајног суда у Зајечару

Прекршајни суд је суд посебне надлежности основан за територију општина Бор, Бољевац, Књажевац, Сокобања и град Зајечар са седиштем у Зајечару. Прекршајни суд у првом степену суди у прекршајним поступцима ако није надлежан орган управе, одлучује о жалбама на одлуке које у прекршајном поступку доносе органи управе и врши друге послове одређене законом.

Виши прекршајни суд одлучује о жалбама на одлуке прекршајних судова, о сукобу и преношењу месне надлежности прекршајних судова и врши и друге послове одређене законом.

Одељења Прекршајног суда у Зајечару

Одељење у Бору

Прекршајни суд у Зајечару - одељење у Бору

Одељење суда у Бору се налази на адреси

ул 7. Јули бр. 29, 19210 Бор
телефон: 030/438-151
е-маил: ps.sud.bor@gmail.com

Председник одељења: судија Милена Станисављевић

Одељење у Књажевцу

Прекршајни суд у Зајечару - одељење у Књажевцу

Одељење суда у Књажевцу се налази на адреси

ул. Кеј Димитрија Туцовића бр.5 , 19350 Књажевац
телефон: 019/733-017
е- маил: ps.knjazevac@gmail.com

Председник одељења: судија Весна Николић

Одељење у Сокобањи

Прекршајни суд у Зајечару - одељење у Сокобањи

Одељење суда у Сокобањи се налази на адреси

ул. Светог Саве бр.21 , 18230 Сокобања
телефон: 018/830-824
е- маил: ps.sokobanja@gmail.com

Председник одељења: судија Нађенка Стојичић

Одељење у Бољевцу

Прекршајни суд у Зајечару - одељење у Бољевцу

Одељење суда у Бољевцу се налази на адреси

ул. Солунских бораца бр.1 , 19371 Бољевац
телефон: 030/463-534
е- маил: prekboljevac@gmail.com

Председник одељења: судија Виолета Васиљевић