Односи са јавношћу

Обзиром да велики број грађана долази у контакт са прекршајима, постављањем ове презентације, желимо да омогућимо свим странкама и заинтересованим лицима да на што једноставнији начин дођу до информација везаних за прекршајни поступак, а ради остваривања и заштите права.

Објављивањем Информатора о раду Прекршајног суда у Зајечару на нашем сајту са основним подацима о Прекршајном суду у Зајечару од значаја су за остваривање права грађана и презентацију организације рада суда у јавности.Информатор о раду


Годишњи распоред полслова

Интерни акти суда

Притужба на рад ПРАВОСУДНИХ ОРГАНА

Пријем и издавање уверења

 

СПОРАЗУМ О ПРИЗНАЊУ ПРЕКРШАЈА

   -  Објашњење о поступању приликом примене споразума о признању

 

ПЛАН ЗА ПОВЕЋАЊЕ ПОВЕРЕЊА ЈАВНОСТИ У РАД ПРЕКРШАЈНОГ СУДА У ЗАЈЕЧАРУ

 

Огласи - Јавне набавке