Огласи - Јавне набавке

 


Јавне Набавке 2024. године  -   Прекршајни суд у Зајечару 


Огласи за 2024. годину  -   Прекршајни суд у Зајечару

1. Јавни конкурс 29.04.2024 СУ-35 50-2/24  - Скретар суда - Самостални саветник 
    Образац пријаве

2. Јавни конкурс 29.04.2024 СУ-35 51-2/24  - Референт - Уписничар 
    Образац пријаве


 

 

Архива Јавних набавки за 2023. год.

 


Јавне Набавке 2023. године  -   Прекршајни суд у Зајечару 


 1. Набавка канцелариског материјала и тонера бр. 01/23  "Набавка канцелариског материјала и тонера"

 

Огласи за 2023. годину  -   Прекршајни суд у Зајечару

1. Јавни конкурс 05.12.2023 СУ-35 80/23

    Образац пријаве

 

Архива Јавних набавки за 2022. год.

Јавне Набавке 2022. године  -   Прекршајни суд у Зајечару 


 1. Набавка канцелариског материјала и тонера бр. 01/22  "Набавка канцелариског материјала и тонера"

 

Огласи за 2022. годину  -   Прекршајни суд у Зајечару

1. Интерни конкурс 06.04.2022 СУ-35 50/22 

 

Архива Јавних набавки за 2021. год.

 Јавне Набавке 2021. године  -   Прекршајни суд у Зајечару 


 1. Набавка канцелариског материјала и тонера бр. 01/21  "Набавка канцелариског материјала и тонера"


Огласи за 2021. годину  -   Прекршајни суд у Зајечару

Архива Јавних набавки за 2020. год.

 Јавне Набавке 2020. године - Прекршајни суд у Зајечару


1. Јавна набавка мале вредности 1.1.1/2020 "Набавка набавка добра-електричне енергије-"

2. Набавка канцелариског материјала и тонера бр. 01/2020 "Набавка канцелариског материјала и тонера"

Архива Јавних набавки за 2019. год.

Огласи за 2019. годину  -   Прекршајни суд у Зајечару

1. Интерни конкурс за Уписничара 09.12.2019 СУ-35 223/19

 

Јавне Набавке 2019. године  -   Прекршајни суд у Зајечару 


 1. Набавка канцелариског материјала и тонера бр. 1/2019  "Набавка канцелариског материјала и тонера"

2. Јавна набавка мале вредности 1.1.1/2019  "Набавка набавка добра-електричне енергије-"

Архива Јавних набавки за 2018. год.

Јавне Набавке 2018. године  -   Прекршајни суд у Зајечару 


 1. Набавка канцелариског материјала и тонера бр. 1/2018  "Набавка канцелариског материјала и тонера"

 

2. Јавна набавка мале вредности 1.1.1/2018  "Набавка набавка добра-електричне енергије-"

Архива Јавних набавки за 2017. год.

 Јавне Набавке 2017. године  -   Прекршајни суд у Зајечару

 

1. Јавна набавка мале вредности 1.1.1/2017  "Набавка канцелариског материјала и тонера"

 

2. Јавна набавка мале вредности 1.1.2/2017  "Набавка набавка добра-електричне енергије-"

 

Архива Јавних набавки за 2016. год.

 Јавне Набавке 2016. године  -   Прекршајни суд у Зајечару

 

1. Јавна набавка мале вредности 1.1.1/2016  "Набавка канцелариског материјала и тонера"

 

Архива Јавних набавки за 2015. год.

 Јавне Набавке 2015. године  -   Прекршајни суд у Зајечару 

 

 1. Јавна набавка мале вредности 1/2015  "Набавка канцелариског материјала и тонера"

                                                                                 

 2. Набавка рачунарске опреме 2.1.4/2015 (20.07.2015)

 

 3. Набавка телефонске центале са припадајућим елементима  2.1.5/2015 (09.09.2015)

 

Архива Јавних набавки за 2014. год.

 Јавне Набавке 2014. године  -   Прекршајни суд у Зајечару

 

  1. Јавна набавка мале вредности 1/2014  "Набавка канцелариског материјала и тонера"

 
  2. Набавка два рачунара и два монитора 12/2014 (05.12.2014)