Споразум о признању прекршаја

Обзиром да велики број грађана долази у контакт са прекршајима, постављањем ове презентације, желимо да омогућимо свим странкама и заинтересованим лицима да на што једноставнији начин дођу до информација везаних за прекршајни поступак, а ради остваривања и заштите права.

 

СПОРАЗУМ О ПРИЗНАЊУ ПРЕКРШАЈА

   -  Објашњење о поступању приликом примене споразума о признању