Евиденција сталних судских тумача и преводиоца за територију Прекршајног суда у Зајечару

Решење о постављењу сталних судских тумача, сталних судских преводилаца и сталних судских тумача знакова слепих, глувих или немих лица доноси министар правде.

Министар, на предлог једног или више председника виших судова који су уочили недовољан број преводилаца за одређене стране језике, најмање једном годишње објављује оглас за постављење преводилаца.

Преводилац може бити лице које има високо образовање и испуњава законом утврђене услове за запослење као државни службеник, као и следеће посебне услове:

-          да има одговарајуће високо образовање за одређени страни језик или да поседује потпуно знање језика са кога се преводи и на који се преводи усмени говор или писани текст,

-          да познаје правну терминологију која се користи у језику са кога се преводи или на који се преводи;

-          да има најмање пет година искуства на преводилачким пословима.

Кандидат који нема одговарајуће високо образовање, подлеже провери знања језика пред комисијом коју образује министар.

 

СПИСАК СТАЛНИХ СУДСКИХ ТУМАЧА И ПРЕВОДОЦА ЗА ТЕРИТОРИЈУ
ПРЕКРШАЈНОГ СУДА У ЗАЈЕЧАРУ ПО ЈЕЗИЦИМА


АРАПСКИ ЈЕЗИК

Лиценцирани тумачи преводиоци за Арапски језик

Име и Презиме

Сидонија Јелесијевић

Контакт

Николе Пашића 124, Зајечар
телефон: +381 19 443-920
мобилни: +381 64 851-02-16 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Лиценцирани тумачи преводиоци за Енглески језик

 

Име и Презиме

Јасмина Кладар

Контакт

Призренска 1а, Зајечар
телефон: +381 19 424-797
мобилни: +381 63 723-44-94

 

Име и Презиме

Ениса Николић

Контакт

Николе Пашића 124, Зајечар
телефон: +381 19 434-198
мобилни: +381 63 748-40-03

 

Име и Презиме

Татјана Рачић

Контакт

Генерала Гамбете 80/6, Зајечар
телефон: +381 19 425-840
мобилни: +381 63 421-564 

 

Име и Презиме

Даница Радисављевић

Контакт

3. октобар 111/11, Бор
телефон: +381 30 411-375
мобилни: +381 64 423-99-29 

 

Име и Презиме

Сидонија Јелесијевић

Контакт

Николе Пашића 124, Зајечар
телефон: +381 19 443-920
мобилни: +381 64 851-02-16 

 

Име и Презиме

Анђелка Михајловић

Контакт

Милана Пунчића 3/8, Књажевац
телефон: +381 19 735-548
мобилни: +381 63 171-33-50

 

Име и Презиме

Снежана Динуловић

Контакт

Наде Димић 9, Бор
телефон: +381 30 446-822
мобилни: +381 63 739-00-40

 

Име и Презиме

Душица Павловић

Контакт

Хајдук Вељкова 1ц, Сокобања
телефон: +381 18 830-509
телефон: +381 18 833-097
мобилни: +381 65 810-71-67
мобилни: +381 63 810-71-67 

 

Име и Презиме

Весна Михајловић

Контакт

3. октобар 63/7, Бор
телефон: +381 30 432-700
мобилни: +381 62 239-989

ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК

Лиценцирани тумачи преводиоци за Италијански језик

Име и Презиме

Васка Јовановић

Контакт

Николе Пашића 124, Бор
телефон: +381 30 461-478
мобилни: +381 64 340-11-69 

КИНЕСКИ ЈЕЗИК

Лиценцирани тумачи преводиоци за Кинески језик

Име и Презиме

Весна Врљановић

Контакт

Стевана Мокрањца 10, Бор
телефон: +381 30 243-40-22
мобилни: +381 60 737-77-16 

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

Лиценцирани тумачи преводиоци за Немачки језик

 

Име и Презиме

Јелица Ђокић

Контакт

Змај Јовина 23, Књажевац
телефон: +381 19 731-007
мобилни: +381 62 374-256

 

Име и Презиме

Маја Митровић

Контакт

Ивана Милутиновића 48, Зајечар
телефон: +381 19 427-538
мобилни: +381 64 153-86-61

ПОЉСКИ ЈЕЗИК

Лиценцирани тумачи преводиоци за Пољски језик

Име и Презиме

Милена Костић

Контакт

Алиагићева 11/3/3, Књажевац
телефон: +381 19 735-124
мобилни: +381 63 782-05-35 

РУМУНСКИ ЈЕЗИК

Лиценцирани тумачи преводиоци за Румунски језик

 

Име и Презиме

Горан Јовић

Контакт

Николе Пашића 87/2, Зајечар
телефон: +381 19 422-507
мобилни: +381 62 887-92-66
мобилни: +381 64 260-96-50

 

Име и Презиме

Димитрије Крачуновић

Контакт

Насеље Краљевица Б8/2/24, Зајечар
телефон: +381 19 424-878
мобилни: +381 64 115-25-16

РУСКИ ЈЕЗИК

Лиценцирани тумачи преводиоци за Руски језик

Име и Презиме

Елисавета Арсић

Контакт

Св. Марковића 36/31, Зајечар
телефон: +381 19 435-116
мобилни: +381 63 176-98-61

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

Лиценцирани тумачи преводиоци за Француски језик

 

Име и Презиме

Валентина Поповић

Контакт

Првомајска 15, Бор
телефон: +381 30 435-934
мобилни: +381 64 133-77-63

 

Име и Презиме

Бранислав Николић

Контакт

Николе Пашића 9/8, Зајечар
телефон: +381 19 421-025
мобилни: +381 64 268-41-23

 

Подаци о Сталним судски тумачима и преводиоцима су преузети са завничне интернет презентације Министарства правде Реоублике Србије